İletişim

Kaynak Elektrik Dergisi İmtiyaz Sahibi

Yayın Yönetmeni  ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ersin KAYA

ersin@kaynakelektrik.com

Haber Sorumlusu Grafik Tasarım

Ömer Süvari

omer@kaynakelektrik.com

 

Reklam Satış Grubu

Koordinatör:

Hatice Kalyoncu

hatice@kaynakelektrik.com

Satış Sorumlusu

Nimet KARA

nimet@kaynakelektrik.com

Satış Sorumlusu

Elif BOLA

 

Adres: Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Yolaçar Sok.

No: 6 K:4 D:8 4.Levent, Kağıthane/İSTANBUL

Tel: (0 212) 217 77 12   0532 065 61 87

E-mail: info@kaynakelektrik.com

Web: www.kaynakelektrik.com