Korkuyorum… (Yayıncıdan-341. Sayı)

Bu satırların yazarı 72 yaşında bir Parkinson-SMA  hastası, çok ağır hareket edebiliyor ve yürüyüşü yavaş. Zaman zaman konuşması anlaşılamayabiliyor. Yataktan ya da oturmakta olduğu koltuktan yardım olmazsa kalkamıyor. Yani bir hayli özürlü bir kişi. Yanında bir yardımcı  olmadığı takdirde yaşaması çok zor.

Bütün bu özellikleri saydım, çünkü bu durumdaki bir kişinin tutuklu evinde yaşaması çok zor, hatta imkansız.

Dolayısıyla Ersin Kaya’ya hapishane koşulları hiç de uygun değil.

Pekiyi Ersin Kaya’nın hapishaneye konulması için herhangi  bir neden mi var? Bize göre şu anda yok. Ama bu yazının sonraki bölümleri için aynı rahatlıkta değiliz, çünkü sonraki bölümlerde iktidara eleştiri var. Bir kısım gazeteci ve yazarlara salt yazdıkları nedeni ile verilen müebbet hapis cezaları ortada iken, işin şakaya gelir yanı olmadığı da ortadadır.

Eleştiri konumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adları önündeki “Türk” ve “Türkiye” kelimelerinin kaldırılması ile ilgilidir.Cumhurbaşkanının yaklaşımı “Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi Kuruluşlar, bu adları taşımaya layık değildir. Bu nedenle bir düzenleme yapılarak bunların adından Türk ve Türkiye kelimeleri çıkarılacaktır” şeklinde olmuştur. Cumhurbaşkanı o konuşmasında, aklına gelmediği için olsa gerek, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni anmamıştır. Ama “çalışma” gerçekleştirilirken TMMOB’ yi hatırlatan birileri mutlaka bulunacaktır.

İktidar adına yapılan eleştirilerde, adı geçen kuruluşların Türklük ile birlikte anılmaya  “layık olmadığı” gibi sübjektif iddialar öne sürülmüştür.Ek olarak da “Türk” ya da “Türkiyeli” nitelemelerinin “layık kuruluşların”  adına eklenebileceği ifade edilmiştir.

Önce  şunu  belirtelim; burada kuruluşun ülke temsiliyeti açısından kullanılması gereken sözcük, ülkeyi ifade eden Türkiye sözcüğüdür. (Türk sözcüğü zorlama anlam yükleme çabalarına rağmen kökeni itibarı ile ırkçı yaklaşımı simgelemektedir). Yani, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Tabipler Birliği, … gibi.

Türkiye’deki tüm mühendis ve mimarların tek bir örgütte temsil edilmeleri aklın öngörüsüdür de aynı zamanda. Cumhurbaşkanı  konuşmasında  dolaylı bir beklenti olarak kitle örgütlerinin bölünmesini,birden fazla örgütün var olmasının  daha iyi olacağını da  ifade etmiştir. TMMOB, esasen uzmanlık dallarına göre mühendislik disiplinlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Alt birimler olarak bölme mutlaka gerekiyorsa mühendislik odaları ne güne duruyor…

72 yaşında bir Parkinson hastası olarak, konu ile ilgili düşüncelerim bundan ibarettir.Öyle umuyorum ki, bu fikirler, Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerinki gibi “Fetö ideolojisinin oluşmasında esas teşkil eden düşünce sisteminin devamıdır” şeklinde yorumlanamaz.

 

Check Also

İyi parti, daha iyi, çok iyi, en iyi parti… (Yayıncıdan – 337. Sayı)

İyi parti, daha iyi, çok iyi, en iyi parti… Bir yılı aşkın bir süredir siyaset …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir