İstanbul’un elektrik enerjisi: İstanbul’da elektrik üretiminin görünümü

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu`nun dördüncüsü “Kent ve Adalet” temasıyla gerçekleştirildi.  1-3 Aralık 2017 günlerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen Sempozyumda EMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu üyesi Gazi İpek, “İstanbul Bölgesi Elektrik Enerjisi: Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunları” başlıklı bir sunum yaptı. 

 

TMOBB IKK tarafından düzenlenen “Kent ve Adalet” temalı sempozyum bu yıl da mühendislik dünyası açısından önemli verilerin paylaşıldığı bir bilgi paylaşımı platformu oldu.  EMO İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy’un yönetimindeki “İstanbul Bölgesi Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunları” başlıklı oturum İstanbul bölgesinin elektrik üretim ve tüketimi açısından genel görünümünü masaya yatırdı.

EMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu üyesi Gazi İpek tarafından İstanbul’da elektrik, Türkiye’de enerji politikaları ve elektrik enerjisi sorunları, yenilenebilir enerji kaynakları, kentsel planlama, enerjinin etkin  kullanımı ve toplumsal maliyetler ve enerji kooperatifleri başlıklarıyla yapılan sunumda İstanbul’a ilişkin önemli veriler paylaşıldı. azırlanan sunumun İstanbul’un elektrik üretim ve tüketimine dair kapsamlı bir istatistiki rapor niteliği taşıması nedeniyle İstanbul’la ilgili bölümlerini özetleyerek Kaynak Elektrik okuyucularına sunuyoruz…

İstanbul’da Elektrik ve Tarih

Dünyada, elektrik enerjisi ilk kez 1878 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlamış, ilk elektrik santrali de 1882’de Londra’da kurulmuştur. Ülkemizde elektrik santrali ise 1902 yılında 2 kW gücünde bir dinamo ile Tarsus’ta kurulmuştur. Geniş çaplı ilk elektrik üretimi de İstanbul’da 14 Şubat 1914 tarihinde, 15 MW gücünde, Silahtarağa Termik santralinin devreye alınmasıyla gerçekleşmiştir. 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda toplam kurulu güç 33 MW idi ve yalnızca İstanbul, İzmir, Adapazarı ve Kocaeli yerleşim alanlarında vardı. 1935 yılına gelindiğinde, Etibank, Maden Tetkik ve Arama (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) kurulmuş, daha sonra İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlükleri devreye girmiştir. Bu tarihte kurulu güç 126,2 MW, toplam üretim ise 213 Milyon kWh olup elektriklendirilmiş il sayısı ise 43’tür. 1948 yılında Çatalağzı Termik Santrali devreye girmiş, 1952 yılında 154 kV’luk ENH ile İstanbul’a elektrik takviyesi yapılmıştır.

İstanbul’da Elektrik Tüketimi

Bugün İstanbul’un elektrik üretim ve Tüketim rakamlarına baktığımızda ise İstanbul 2 bölgeye ayrılmış, 2 ayrı dağıtım firması tarafından, 30 yıllık imtiyaz sözleşmelerine istinaden işletilmektedir. 2016 sonu itibariyle, Avrupa yakasına hizmet veren Boğaziçi Elektrik abone sayısı 4.872.387, Anadolu Yakası Ayedaş Elektrik’in abone sayısı ise, 2.751.857 olup toplam 7.624.244 abone mevcuttur.  Türkiye’de toplam 41.055.915 adet abone bulunmakta olup, İstanbul’un Türkiye’ye oranı % 18,57’tir. ( Tablo.1)

2016 sonu itibariyle, Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisi miktarı, 277.522.012,26 MWh olarak gerçekleşmiştir. Faturalama yapılabilen tutar ise 212.238.766,46 MWh olarak mümkün olabilmiştir. Gerçekleşebilen elektrik enerjisi tüketimi % 76,47 ‘dır. (Tablo.2) İstanbul’da toplam faturalanabilen elektrik enerjisi miktarı ise, Boğaziçi Elektrik’te 24.643.167,32 MWh,  AYEDAŞ’ta ise 12.287.491,32 MWh olup, toplam 36.930.658,64 MWh tüketim gerçekleşmiştir. Türkiye’de  faturalanabilen toplam tüketimin % 17,39’ü İstanbul’da tüketilmektedir. (Tablo.3)

İstanbul’un Elektrik Santralleri

2017 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermekte olan elektrik santrallerinin kurulu güçleri ve İstanbul’daki toplam elektrik üretimi değerlerini dergimizde bulabilirsiniz…

 

 

Check Also

Ankara Mektubu: Enerji sektöründe önemli olan…

Tuncay Derman İnternet Enerji Platformu’nda geçen ay (Ocak 2018) izlediğim ülkemiz Enerji Sektörü’ne ilişkin bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir