Elektriksiz büyüme mümkün mü?

Dünyada Ekonomik Büyüme ve Elektrik Kullanımı Arasındaki İlişki Değişiyor

Dünyada geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik büyümeyle birlikte elektrik kullanımının da artması yönündeki genel eğilimin değiştiği tahmin ediliyor.  Enerji alanında veri toplamayı ve analiz ve politika geliştirmeyi hedefleyen ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan analize göre elektrik kullanımıyla ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değiştiğine yönelik ipuçları ortaya çıkmış bulunuyor. buna göre 2011-2015 yılları arasında Japonya ve İngiltere’de kişi başı elektrik kullanımı düşerken ekonomik büyümenin arttığı, ABD’de ise ekonomik büyümenin elektrik kullanımından daha yüksek oranda arttığı belirlenmiş durumda.

Söz konusu ülkelerde ileri üretim teknikleriyle enerji yoğunluğu az olan yüksek katma değerli üretime doğru geçiş gözlemlenirken Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi referans senaryosuna göre 2015-2040 döneminde OECD ülkelerinin yıllık ortalama yüzde 1,7 büyüyeceği, buna karşın elektrik kullanımın yalnızca yüzde 0,9 artacağı öngörülüyor.

Araştırmaya göre OECD ülkeleri halen büyük çaplı imalat sanayi sektörlerine sahipken, daha az enerji yoğunluğu bulunan teknolojileri kullanan gelişmiş imalat sektörüne yöneliyorlar. Buna göre üretim, düşük vasıflı imalat alanlarından, yüksek vasıflı ileri imalata kaymaya başlayınca, fazla elektrik kullanımı gerektirmeden ek ekonomik faaliyet üretilebiliyor.

Çin, Hindistan, Brezilya ve Mısır gibi OECD üyesi olmayan bazı ülkeler hızla büyüyen ekonomilere ve gelişen imalat sanayi sektörlerine sahipken  bu ekonomiler OECD ülkelerine göre daha az verimli ve daha düşük vasıflı işgücüne sahip teknolojileri kullanıyorlar. Bu da, mal ve hizmetler üretmek için daha fazla enerji ve daha fazla elektrik kullanımı gerektiriyor.

OECD üye ülkeleri arasında ise ulusal elektrik kullanımı genel olarak son yıllarda yatay bir seyirde gelişiyor. EIA’nın Enerji Görünümü 2017 raporuna göre bu ülkelerde elektrik kullanımının önümüzdeki yıllarda ılımlı bir şekilde artması bekleniyor. OECD üyesi ülkelerde gayri safi yurtiçi hasıla yılda yüzde 1.7 oranında artarken elektrik kullanımı yılda yüzde 0,9 oranında artıyor. OECD üyesi olmayan ülkelerdeise  GSYİH‘daki yüzde 3.8 oranındaki artış yılda yüzde 2’lik elektrik kullanımı artışıyla destekleniyor.

-EIA- INTERNATIONAL ENERJI OUTLOOK 2017

Check Also

Ankara Mektubu: Enerji sektöründe önemli olan…

Tuncay Derman İnternet Enerji Platformu’nda geçen ay (Ocak 2018) izlediğim ülkemiz Enerji Sektörü’ne ilişkin bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir