EEMKON 2017: Büyük mühendislik buluşması

Elektrik Mühendisleri Odası Istanbul’da Şubesi tarafından 16-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi – EEMKON 2017”,  üç gün boyunca elektrik ve elektronik dünyasının çeşitli aktörlerini, yerli ve yabancı konukları biraraya getirdi. Alanındaki en iddialı etkinlik olan EEMKON 2017,  8 ayrı salonda düzenlenen 7 farklı sempozyumla elektrik-elektronik dünyasının nabzını tuttu.

 

“Biyomedikal Mühendisliği”, “Elektrik ve Kontrol Mühendisliği”, “Elektronik Sanayi”, “Enerji Politikaları”, “İletişim Teknolojileri”, “Kent ve Elektronik”, “Mühendislik Eğitimi” başlıkları altında 8 ayrı sempozyumun düzenlendiği EEMKON 2017, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Harbiye Kongre ve Kültür Merkezi`nde düzenlendi. 16 Kasım günü Grup Napolyon‘un konser ve dans gösterisiyle başlayan kongrenin açılış töreninde, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Başkanı Mehmet Turgut, EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş yaptıkları kongrenin hazırlık sürecini ve elektrik-elektronik dünyası açısından anlamını açıklayan konuşmalar yaptılar.

EEMKON Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Turgut, alanındaki en kapsamlı ve en iddialı kongre olarak nitelendirdiği EEMKON`un hızlı gelişim gösteren elektrik, elektronik, kontrol, elektronik haberleşme ve biyomedikal mühendisliği alanlarındaki yeni gelişmelerin paylaşılacağı, geleceğe ilişkin politikaların tartışılacağı değerli bir platform olduğuna dikkat çekerken EMO’nun 60 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin ülkede elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, biyomedikal, kontrol vb. mühendislerin ortak örgütü ve dayanışma ağı olduğuna vurgu yaptı.  EEMKON`un mesleki açıdan da büyük önem taşıdığını ifade eden Turgut, “Mesleğimizin her geçen gün itibarsızlaştırıldığı, alanda çalışmak için mühendislik diplomasının yetersiz hale getirildiği, ticari bir meta haline getirildiği bu süreçte odamızın üyeleriyle birlikte bilimsel alanda da mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy’da açılış konuşmasına Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO`nun   “Sürdürülebilir bir gelecek için bilim” hedefinin önemine dikkat çekerken EMO’nun bu konuda bir taraf olduğunu ifade etti. Siyasal iktidarların çeitli anti-demokratik uygulamalarını eleştiren Celepsoy, demokrasi ve bilimin birbirini besleyen süreçler olduğunu vurgulayarak EMO`nun meslek örgütü olarak bilimden ve demokrasiden yana olmaya devam edeceğini altını çizdi. Celepsoy EMO’nun üyelerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmede günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak çalıştığını, mühendislik mesleğinin üye, toplum ve ülke çıkarlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları gösterdiğini bunun en somut örneğinin de EEMKON olduğunu söylerken, mühendislerin sorunları da dile getirdi. EMO İstanbul Şubesi olarak yeni mezun mühendislerin iş bulma sorunlarına çözüm olmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını açıklayarak, hedeflerini “Kamuda ve özel sektörde yeni mezun mühendisler için istihdam yaratılması ve “pozitif ayrımcılık kotaları ayrılmasını sağlamak” şeklinde ifade etti.  EMO`nun mesleki uzmanlık alanına giren konularda; kamu yararına mesleki denetimin gereklerini yerine getirdiğine dikkat çekerek, uzmanlık alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye, eksik ya da hatalı açıklamaları düzeltmeye çalıştığını anlattı.  Celepsoy, kongrenin işlevleri ve programına ilişkin bilgi verdiği konuşmasını etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, konuşmacılara, kongre yürütme, düzenleme ve danışma kurullarına, EMO İstanbul Şube çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı.

Kongrenin açılışında söz alan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder de, kongrede meslek ve ülke gelişimi ile ilgili kapsamlı oturumlar, paneller ve forumlar gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Etkinliği hazırlayan EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, destek veren kurum ve kuruluşlar ile emeği geçenlere teşekkür eden Önder, konuşmasının başında TMMOB, DİSK, KESK ve TTB`nin başlattığı “OHAL`in kaldırılmasını” hedefleyen kampanyaya destek ve katılım çağrısı yaptı.

Kongre kapsamındaki sempozyumların tümünün ortak paydası olarak nitelendirilebilecek Endüstri 4.0 konusunun, açılışın ardından özel bir oturumda ele alınacağını anımsatan Önder, “Sermayenin kriz sürecinde çıkış noktası olarak gördüğü ve teknolojik gelişmeler açısından devrim olarak nitelendirilen Endüstri 4.0`ın insanlığa yararlı bir noktaya evirilebilmesi için istihdam ve sanayinin gelişim politikalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi. Teknolojik gelişmelerden halkın ucuz ve kaliteli bir şekilde yararlandırılması gerektiği söyleyen Önder, halka yeni yükler bindirilmesinin özellikle dar gelirli kesimleri bilgi-iletişim teknolojilerinden yoksun kılarak, Türkiye`nin bilişim çağında daha da gerilerde kalmasına yol açacağını vurguladı. Bu sürecin EMO ve üyeleri açısından dramatik bir sonucunun da istihdam süreçlerinde ortaya çıktığını söyleyen Önder, “Ülkemizin değerli üniversitelerinden onca emekle mezun olan mühendislerin işsiz kalması, düşük ücretli istihdamı, istihdam sürecinde teknolojik tasarım yerine pazarlamacılığa yönlendirilmesi gibi sorunlar kartopu gibi büyümektedir. EMO`nun 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre meslektaşlarımız arasındaki işsizlik oranı dramatik bir şekilde yüzde 18`leri aşmıştır” diye konuştu.K ongrede söz alan

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş da, anayasal bir kuruluş olarak 18 Ekim 1954`te kurulan ve Türkiye`deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki, demokratik kitle örgütü olan TMMOB`ye bağlı 24 oda olduğunu anımsattı. Göltaş, “Bilimsel düşüncenin başta eğitim olmak üzere teknoloji, üretim, sanat ve siyaset ile yoğrulduğu, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya dair 64 yıllık yol öyküsüdür aynı zamanda TMMOB`nin adı” diye konuştu. Son iki aylık dönem içerisinde TMMOB bünyesinde 100`e yakın kongre, sempozyum ve sergi düzenlendiğini belirten Göltaş, TMMOB üyelerini yanı sıra akademisyenlerin, sanayi ve kamu kurumu temsilcilerinin, öğrencilerin ve uzmanların katılım sağladığı bu etkinliklerin TMMOB`nin 70`li yıllardan beri savunduğu ‘bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma çabasının` bir parçası olduğunu söyledi.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, TESİD`in üretim yapan yerli sanayici ile Ar-Ge yaparak ürünlerini ortaya koyan, ürünlerini dünya piyasalarına sunan tüm sanayicilerin bir araya geldiği bir dayanışma örgütü olduğunu belirtirken, “EMO ile doğal bir bağımız var. İşverenler ile işgörenler arasındaki bağlantıyı da temsil ediyoruz” dedi.

TESİD`in çalışmaları ve ülkemizin sanayi gelişmesine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaşan Yarman, son dönemde siber güvenlik ve endüstride sayısal devrime yoğunlaştıklarını belirtirken, “Vizyonun gelişmesi, devlet yaklaşımının belirlenmesi yönünde katkılarımız oldu, bu konudaki toplantılara katkı verdik. Son 5 yıllık kalkınma planında da katkı vermeye devam ediyoruz” dedi. TESİD`in Ocak ayında yapılacak olan “Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri” törenine EMO`yu ve mühendisleri davet eden Yarman, “İleri teknolojilerde araştırma, geliştirme, teknoloji geliştirme çalışmaları, ürünlerin geliştirme süreci, yenilikçiliğin ticarileştirilmesi olmazsa olmazlarımız içerisinde” diye konuştu.nolojileri de burada birlikte geliyor.

Biz 2035 yılında üretimimizin 140-145 milyar dolar, dış satışlarımızın da üretimin yüzde 50`si, yani 72 milyar dolar olsun diyoruz. Dışalım da bu hızlarla büyürse 146 milyar dolar olur. Bu ithalatı aşağı düşürmemiz lazım. O zaman komponent üretimlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. İstihdama baktığımızda 200 bin adet elektrik elektronik mühendisi, bilişim sektörünü de dikkate aldığımızda 300 bin yeni mühendisin istihdamı söz konusu olacak” diyen Yarman, TESİD olarak ortaya koydukları bu hedeflerin gerçekleşebilir olduğunu sözlerine ekledi. 164 elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyan 70 bin öğrencinin 4`te 1`nin her yıl mezun olduğu koşullarda, 20 bin mühendisin sürekli eğitim programlarına da katılarak iyi yetiştirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Kongre Endüstri 4.0 ve Watson’la Açıldı

16 Kasım Perşembe günü 30 Ağustos Salonu`nda açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından verilen öğle arasından sonra aynı salonda saat 14.00`de Elektronik Sanayi Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Kaya Ocakaçan`ın yönettiği “Endüstri 4.0” oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan İstanbul Üniversitesi`nden Prof. Dr. Sıddık Yarman, IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, E3TAM Genel Müdürü Sedat Sami Ömeroğlu, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer ve Acmena Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan birer sunum yaptılar. Oturum öncesinde IBM tarafından Watson tanıtımı yapılırken IBM‘den Ahmet Sami Çelik tarafından Watson‘un “robot kol” demosu gerçekleştirildi.

 

Biyomedikal Sempozyumu

Kongrenin bu sene gerek yabancı konukları gerekse de doyurucu içeriğiyle en çok ilgi çeken başlıklarından bir olan Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 16 Kasım Perşembe günü öğleden sonra İnönü Salonu`nda, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Başak ve EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkent Üniversitesi`nden Dr. Onur Koçak`ın konuşmaları ile başladı. Açılışın ardından “Mühendis İşbirliği Çalışmalarına Bakış” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oturumda, uluslararası davetli konuşmacı olarak Roma Sapienza Üniversitesi`nden katılan Prof. Dr. Fabio Babiloni de “Bilişsel Sinir Bilimin Endüstriyel Uygulaması İçin Beyin Bilgisayar Arayüzleri” konulu sunumunu izleyenlerle paylaştı.

Aynı gün “Disiplinler Arası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-1” ve “Disiplinler Arası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği-2” otrumları da ilgi gören oturumlar arasındaydı.

Sempozyumun oturumları 17 Kasım 2017 Cuma günü Kocatepe Salonu`nda devam etti. “Biyomedikal Teknolojilerinde Ar-Ge ve Üretim”, “Medikal Cihazlarda Üretim ve Tasarım”, “Tıbbi Mevzuatlar ve Gelecek Uygulamaları”, “Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliği”, “Sektör Deneyimleri ve Tavsiyeler”,  “Girişimcilik-1-2” gibi oturumlar da ilgi gördü.

Biyomedikal sempozyumunun kuşkusuz en çok ilgi gören oturumu “Küba İnsan Beyin Haritalama Projesi”ydi.

İnönü Salonu`nda saat 13.30`da başlayan ve İTO`dan Tamer Demiralp`in yönettiği oturuma; uluslararası davetli konuşmacı olarak Küba Sinir Bilimleri Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Pedro Antonio Valdes-Sosa, “Küba İnsan Beyin Haritalama Projesi: Temel Araştırmadan Toplum Sağlığına” konulu bildirisiyle katıldı. Sempozyumun son oturumu ise “Biyomedikal Mühendisliği Mesleğine Genel Bakış” başlığı altında Fikret Küçükdeveci`nin yönetiminde  gerçekleştirildi.

 

Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu

Kongrenin Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu kapsamında ise toplam 6 oturum yapıldı. Bildiriler Oturumlarıyla başlayan sempozyumda elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği alanlarında çeitli bildiriler sunuldu.  “Raylı Sistemlerde Kontrol ve Otomasyon”, “İnsansız Hava, Deniz ve Denizaltı Araçlarının Modelleme Üretim ve Kontrolü”, “Endüstriyel Otomasyonda Yeni Yaklaşımlar”, “Modelleme ve Simülasyon” ilgi gören oturumlardı.

 

Elektronik Sanayi Sempozyumu

Elektronik Sanayi Sempozyumu kapsamında toplam ise toplam 8 oturum yapıldı. “Akıllı Binalarda Yangın Otomasyonu”,  “Akıllı Binalarda Konfor ve Enerji Otomasyonu”,  “Görüntü İşleme”, “Alternatif Yeni Medya ve Gündelik Yaşamın Eleştirisi”, “Sayısal Devrim” , “Güç Elektroniği” , “Elektronik Mühendisliğinin Örgütlenmesi” başlıkları altındaki oturumlarda elektronik sanayiindeki güncel gelişmeler tartışıldı. Sempozyumun Bildiriler Oturumu da aynı gün Barbaros B Salonu`nda saat 17.00`de gerçekleştirildi. Oturumda, Okan Üniversitesi`nden Doç. Dr. Burak Kelleci “Uzay Uygulamaları için FPGA Tabanlı Lojik Devrelerde Üçlü Modüler Yedeklemeli Hata Düzeltme ve İkili Karşılaştırmalı Hata Tespiti Devresi” ve Akımmetal Şirketi`nden Ömer Emre Pepeç “Flyback Dönüştürücülerde Uygulanan RCD-R Bastırma Hücresinin İletim Yayınımına Etkisi” konusunda sunumlarını paylaştılar.

 

Enerji Politikaları Sempozyumu

Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında da toplam 7 oturum yapıldı.

“Dünyada ve Türkiye`de Enerji Görünümü 1-2”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”,  “Elektrik Piyasaları ve Oluşumu” gibi oturumlar ilgi görürken Enerji Politikaları Sempozyumu’nun Bildiriler Oturumu’nda da  EKOS Grup`tan Elşan Kahraman “IEC 61850: Enerji Otomasyonuna Yeni Protokol”; yine EKOS Grup`tan Mehmet İzzet Güray “Gaz İzoleli Hücrelerin 36kV İndirici Merkezlerde Kullanımı”; Özyeğin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Göktürk Poyrazoğlu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Bağlı Sistem Esnekliği: Önemi, Ölçütleri ve Kullanım Alanları”; Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Rıza Bayındır ve Mardin Artuklu Üniversitesi`nden Öğr. Gör. Mehmet Rida Tür`ün “Ulusal Güç Sistemimizde Kayıp Yük Değerinin Makroekonomik Analizi ve Hesaplanması”; YTÜ`den Prof. Dr. Nurettin Umurkan ile Ozan Gök ve Ahmet Batuhan Ünsal`ın “Mevcut Şebekeler ve Geleceğin Teknolojisi Akıllı Şebekelerin Karşılaştırılması”; Bahçeşehir Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Görkan Soykan ve Alara Ulaç`ın “Biyokütle Santralı`nın Jeotermal Santral ile Karşılaştırılması”; Yrd. Doç. Dr. Göktürk Poyrazoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Figen Özen`in “Afetlerde Doğalgaz ve Elektrik Sistemlerinin Ortak Yönetimi”; Namık Kemal Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Rafet Akdeniz`in de “Mühendislik Eğitimi Sorunlarına Yerel Bir Bakış” konulu sunumları izleyenlerle paylaşıldı.

Enerji Politikaları Sempozyumu kapsamında “Enerji Kooperatifçilik-Enerjide Bölgesel ve Yerel Planlama” başlığı altında düzenlenen Özel Oturum, 17 Kasım Cuma saat 16.00`da Barbaros-B Salonu`nda gerçekleştirilirken, sempozyumun son oturumu da 18 Kasım Cumartesi günü İnönü Salonu`nda saat 10.00`da “Termik Santrallar-Lapseki-Biga İncelemesi” başlığı altında yapıldı. Öte yandan Sempozyum kapsamında “Nükleer Santrallar ve Japonya Örneği-1”Paneli, 18 Kasım Cumartesi günü 13.30 ile 15.30 saatleri arasında 30 Ağustos Salonu`nda gerçekleştirildi. EMO Onur Kurulu Üyesi Erhan Karaçay`ın yönettiği panelde, Yeşil Gazete`den Pınar Demircan, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Gazi Üniversitesi`nden Prof. Dr. Aziz Konukman konuşmacı olarak yer aldılar.

 

İletişim Teknolojileri Sempozyumu

İletişim Teknolojileri Sempozyumu kapsamında yapılan 7 oturum ve 2 panede ise iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler masaya yatırıldı. “İletişim Teknolojileri Girişimciliği ve İletişim Ar-Ge`si”  “Dijital Dünyada Yeni Eşik: 5G”, “Türkiye`nin İletişim Altyapısı” “İletişim Teknolojilerinde Yeni Trendler”,  “Blockchain ve Güvenlik”,   oturumları ilgiyle izlendi.

Kent ve Elektrik Sempozyumu

Kent ve Elektrik Sempozyumu kapsamında düzenlenen 6 oturumda ise giderek artan kentsel yaşamın mühendislik açısından yarattığı sorunlar ele alındı.  “Kent ve Aydınlatma”,  “Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi: Asansörler”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Elektrik”,  “Akıllı Şehirler”, “Kentlerde Manyetik Alanlar ve Etkileri”, “Kentlerde Yıldırımdan Korunma”, “Mühendis Emeği, Sınıf ve Örgütlenme” oturumları önemli tartışmalara sahne oldu.

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu

Mühendislik Eğitimi Sempozyumu kapsamında 6 oturum ve 1 panel-forum yapıldı.  “Üniversite Öncesi Eğitim”, “Mühendislik Eğitimi”, “Mühendislik Eğitiminde İz Bırakanlar ile Buluşma” , “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversite ve Sanayi İşbirliği”,  “Üniversite Sonrası Eğitim”  sempozyumun önemli konu başlıklarıydı.

Kongre, sempozyumların dışında çeşitli ödül törenlerine, sergilere ve imza günlerine de ev sahipliği yaptı. Meslekte 20-25 ve 30. yılını dolduran EMO üyelerine sertifika, 40-50 ve 60. yılını dolduran üyelere de plaketleri verildi. EMO İstanbul Şubesi tarafından elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal ve kontrol mühendisi adaylarının çalışmalarını teşvik etmek için düzenlenen “XII. Bitirme-Tasarım Proje Ödülleri”, 17 Kasım Cuma günü saat 12.30`da Barbaros B Salonu`nda törenle sahiplerini verildi.

Kongre boyunca Mühendislik Eğitimi Sempozyumu oturumlarına paralel olarak Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi düzenlenirken,  EMO 45. Dönem Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Cem Kükey`in “Şimdi Mezarına Gelebilirim” adlı kitabı için de 18 Kasım Cumartesi günü saat 12.00`de bir imza günü gerçekleştirildi.

 

EROL CELEPSOY 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  İstanbul Şube YK Başkanı

2015’ten 2017’ye gelirken EEMKON’da neler değişti? Nasıl bir gelişme süreci yaşandı?

2015’ten bugüne baktığımızda EEMKON’un kapsamının biraz daha genişlediğini söyleyebiliriz. Sempozyum sayıları belki aynı, ama EEMKON artık bir marka haline geldi.  İstanbul’da merkezi bir yerde yapılan insanların beklediği bir etkinlik haline geldi.  Çıtayı yükselttik ve inanıyorum ki 2019’da çok daha iyi olacak.

Kongreyi uluslararası bir zemine sıçratma gibi düşünceler var mı?

Bu sene sadece çağrılı konuşmacılar anlamında katılımcılar var. Küba’dan, Danimarka’dan, Amerika’dan çağrılı konuşmacılarımız var. Kongremizin luslararası bir etkinliğe dönüşmesi elbette düşünülebilir ve 2019 uluslararası çapta yapılabilir. Ancak şunu unutmamak lazım, EEMKON Türkiye’nin yaşadığı problemleri, özellikle enerjide, kontrolde, elektronikte sadece teknik sorunları değil, sosyal sorunları da tartışan bir platform haline geldi artık. Bugün kongremizde Köy Enstitüleri de var eğitim sorunları tartıışlıyor. Nereden nereye geldiğimizi hatırlatmak, gelecekte nerelere yönelmemiz gerekeceğini öngörmek için çok önemli ve boyutlarıyla da çok önemli bir etkinlik yapıyoruz.

EEMKON’un sektör açısından anlamını nasıl görüyorsunuz?

Katılımcılara ve sponsorlara baktığımız zaman Türkiye’de kendi alanlarında en üst düzeydeki firmalarının ilgi gösterdiği birkongre olduğunu görüyoruz. Belli başlı tüm şirketler var burada, ayrıca üniversiteler var burada.. Hep söylediğimiz bir şey, Üniversite, sanayi ve odayı yanyana getirmek bizim için önemli. EMO’nun böyle bir misyonu var. Türkiye’de eğer enerjiyle ilgili bir şey söylenecekse bu bileşenler toplanarak buradan bu düşünceleri ortaya çıkarmak bizim çok önemli. Asıl muratlarımızdan biri de elbette adece kongre yapmak değil. Buradan çıkan sonuçları ilgili resmi kurum ve kuruluşlara göndereceğiz. Kongrenin sonuç bildirgeleri, kitapları olacak ve yaygın şekilde dağıtılacak.

 

Namık Kemal Cibaroğlu

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI EEMKON 2017 Kongre Sekreteri

EEMKON 2017 Kongre Sekreteri olarak yaşadığınız süreci kısaca özetler misiniz?

Yaklaşık 1,5 yılı geçmiş bir hazırlık süreci sonucunda bu noktaya ulaştık. Bu süreç boyunca üniversitelerle ve hocalarla uzun görüşmeler, toplantılar yaptık. Oturumlar, konular ve organizasyon planlaması yapıldı. Uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik.

Toplam kaç arkadaş bu süreçte yer aldı?

Kongre karar alındıktan sonra üç kez geniş çaplı büyük danıyma toplantıları yapıldı. Düzenleme kurulumuzda 300’e yakın meslektaşın ve uzmanın adı geçiyor. 2015 kongre sürecini bilen kişilerden de 2017 için görüş alındı ve bu çerçevede yürütme kurulları, kongre ve sempozyum yürütmeleri oradan

gelen öneriler çerçevesinde planlamaları yaptılar. Bizim kongremizde 7 sempozyumumuz var ve her birinin kendi içinde yürütmeleri, organizasyon komiteleri Bu iki yıllık değiyimler nelerdir diye bu konular belirlendi. Üniversiteler ziyaret edildi, bütün oturum konu başlıkları hocaların görüşleri dikkate alınarak gelişti. Sanayide görüntü işleme, Blockchain güvenliği gibi konular hocaların görüşleriyle oluştu.

2015’ten 2017’ye iki kongre arasında nasıl farklar var?

2015 kongre organizasyon açısından ilk denememizdi. Ama çok başarılı geçmişti. 2017’de bunun üzerine koymak ve 2 yıl boyunca teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeleri yakalamak önemliydi. Bugün 5G’yi, Blockcahin’i, yapay zeka uygulamalarını konuşuyorsak bu hepsi bu arayışın ürünü. Ayrıca EEMKON 2017’de sadece İstanbul’u değil Türkiye’deki gelişmeleri kapsamaya çalıştık.

Mühendislik camiasının ilgisi nasıl?

Konremiz bitmedi halen devam ediyor ama şunu söyleyebilirim tam anlamıyla istediğimiz ilgi ve yoğunluğa ulaştık. Doğrudan meslektaşlarımız ve mühendislik öğrencileri yoğun katılım gösteriyor. Bu ilgi düzeyi bizim için çok önemliydi.

Check Also

Ankara Mektubu: Enerji sektöründe önemli olan…

Tuncay Derman İnternet Enerji Platformu’nda geçen ay (Ocak 2018) izlediğim ülkemiz Enerji Sektörü’ne ilişkin bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir