Aydınlatma Türk Milli Komitesi-ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil:

“Uluslararası organizasyonlarla yola devam edeceğiz…”

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nin, EYLÜL ayında gerçekleştirdiği 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi yerli ve yabancı çok sayıda konuğa ev sahipliği yaptı. Kongre ve ATMK’nın çalışmaları hakkında ATMK Başkanı PROF. Dr. Sermin Onaygil sorularımızı yanıtladı.  İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Onaygil,  ATMK olarak uluslararası organizasyonlara devam edeceklerini vurguladı.

 

Organizasyonun başındaki kişi olarak 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi için başlangıçta yaptığınız program ile, uygulamada ulaştığınız sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

ATMK 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde AGİD ve UBM’in katkılarıyla “10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” ile aynı ortamda “Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler” ana temalı “11. Ulusal Aydınlatma Kongresi”ni gerçekleştirdi. Bu yıl organizasyonun güncel konular ve konusunda bilinen çağrılı uluslararası / ulusal konuşmacılar ile farklı bir platforma taşınması hedeflendi.

Günümüzde genel aydınlatma amaçlı yaygın kullanılmaya başlanılan LED’in kolay kontrol edilebilme özelliği de kullanılarak, “aydınlatma sistemleri” nesnelerin interneti ile bağlantılı her yerden ulaşılabilir ve ayarlanabilir hale gelmektedir. Artık insanlar arası iletişimin sağlandığı internet dönemini tamamlayıp, cihazların birbirleri ve yine cihazların insanlarla iletişimde olacağı dijitalleşme dönemine geçiyoruz. Aydınlatma sektörümüzün rekabet edebilecek, katma değeri yüksek ürünler ve projeler üretebilmesi için gelişen teknolojiye hakim olması gerekliliğini düşünerek, bu yıl kongremizin ana temasını “Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler” olarak tanımladık. Ancak sistemlerin ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, kesinlikle uygulandıkları alanlardaki aydınlatma kalite kriterlerini sağlamak zorunda oldukları da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu nedenle, yeni teknolojileri tanıtırken, aydınlatmanın kuralları ve gereklilikleri konularında da bilgiler vermeyi amaçladık. Oturum başlıkları akıllı şehirler, insan odaklı aydınlatma, LED dünyasında standartlar ve sertifikalar, optik tasarım, armatür tasarımında yeni yaklaşımlar olarak belirlenen Kongremizde, iki gün boyunca her konu başlığında konusunda uzman, önemli araştırma ve projelere imza atmış çağrılı konuşmacılar ve araştırma, uygulama ağırlıklı bildiriler ile güncel konular gündeme getirilmiş ve aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan pek çok değerli paydaşlarımızın katılımı ile istenilen amaca ulaşılmıştır. Kongre boyunca kontrol, kumanda amaçlı kullanılan otomasyon, haberleşme tekniklerinin birer faydalı araç olduğu, esas ihtiyaç duyulan araştırmaların kullanıcılar için verimli ve konforlu ortamlar yaratmak amacyla sağlanması gereken aydınlatma kalite kriterleri üzerinde odaklanması gerektiği vurgulanmıştır. “11. Ulusal Aydınlatma Kongremiz” bu yıl kurgusundaki önemli değişimlerle ulusal boyutundan çıkıp uluslararası boyuta uzanabilmiştir.

Bu yıl, önceki yıllara oranla poster bildiri sayısında bir hayli artış görülüyordu. Bunun nedeni, kabul gören sunulacak bildiri sayısının iki günlük kongre süresinin  yetersiz kaldığı anlamına mı geliyor? Sonraki kongrelerde sürenin üç güne çıkarılması düşünülebilir mi?

Bu yıl belli konulara odaklanıp, bu konularda uzman çağrılı konuşmacılara daha fazla zaman vererek farklı bir kongre programı kurguladık. Önemli araştırma ve uygulama sonuçlarına dayanarak hazırlanmış olan çok sayıda bildirilerimizi de poster alanında sergileyerek farklı bir tartışma ortamı yaratmayı amaçladık. Hem sunumlu hem de poster bildirilerimizin tam metinleri Kongre Kitabı’nda yer aldı. Günümüzde sunumlu bildirilerin daha az sayıda, poster bildirilerin daha fazla olduğu, çağrılı konuşma ve tartışmalara daha fazla zaman ayrılan format tüm uluslararası organizasyonlarda çok uygulanan bir program örneğidir. ATMK, kongre katılımının yüksek ve karşılıklı bilgi-alışverişinin verimli olmasına çok önem vermektedir. Bu yıl, poster alanının yeri ve bu alanda geçirilen zaman konusunda maalesef tam istediğimiz sonuca ulaşamadık. Önümüzdeki kongre organizasyonumuzda poster sergi alanının kongre salonu ile çok sıkı bağlantılı olması, ayrıyeten poster sunum oturumlarının düzenlenmesi gibi önlemlerle daha iyi sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Gerek yurt dışından gelen çağrılı bildirilerde, gerekse  yurt içinden sunulan bildirilerde uygulamaya dönük içerikli bildirilerde artış göze çarpıyordu. Bu konudaki düşüncelerinizi  açıklar mısınız?

Bildiğiniz gibi, ATMK kurulduğu 1995 yılından beri her iki yılda bir Ulusal Aydınlatma Kongresini düzenlemekte ve kuruluş amaçlarından biri olan “aydınlatma sektöründe farklı alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak” için olanaklar yaratmaktadır. En önemli sektör fuarlarından biri olan İstanbulLight ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen ulusal kongremizde, özellikle özel sektörün ihtiyacı olan konularda bilgilerin verilmesi, özel sektör – kamu ve akademik çevrenin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacak ortamlar yaratılması hedeflenmektedir. Bu yılki kongremizde de güncel ve uygulamaya yönelik konuların, anlaşılır formatlarda katılımcılara aktarılması ilk amacımız olmuştur.

Dikkat çeken bir başka nokta ise, “nesnelerin interneti”  gibi bilişim teknolojileri terminolojisinin yer aldığı bildirilerin de yer alması idi. Bu konuyu nasıl  açıklarsınız?

LED teknolojisinin aydınlatma sektörüne girmesi ile ışık kaynağının kontrol edilmesi daha kolay hale gelmiştir.  Günümüzde işletme maliyetlerinin azaltılması, enerji tasarrufu, konfor, sağlık, emniyet koşullarının sağlanması gibi temel amaçlar çerçevesinde binalar ve hatta şehirler akıllı olarak tasarlanmaya çalışılmaktadır.  Bu yaklaşımlarda aydınlatma otomasyon sistemleri önemli ve kolay uygulanabilir araçlar olmaktadır. Bu kapsamda ışığın rengi ve seviyesi, zamana ve kullanıcıların ihtiyacına göre rahatlıkla ayarlanabilmekte, diğer yandan ihtiyaç duyulan senaryo ve stratejilerin yaratılabilmesi için araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.  Kullanıcıların duygularına, bulundukları ortama ve saatlik değişimlerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen “insan odaklı” dinamik aydınlatma sistemleri üzerinde çalışılmakta ve örnek projeler gerçekleştirilmektedir. Hızla gelişen Nesnelerin İnterneti (IoT) ile de entegre olabilen mevcut aydınlatma sistemleri hem kolay bir şekilde kontrol edilebilmekte, hem de LED teknolojisinin getirdiği teknolojik üstünlükler ile daha fazla tasarruf olanağı sağlanabilmektedir. Örneğin nesnelerin interneti alt yapısı ile aydınlatma sistemleri mobil telefonlardan kolayca kontrol edilebilmektedir. Bu teknikler günümüzde özellikle “akıllı ev” konsepti kapsamında sıklıkla kullanılmaktadır. Sistem, cep telefonunun konum bilgisi sayesinde kullanıcının eve geldiğini anlayarak önceden ayarlanmış senaryoları aktive edebilmekte, kullanıcı evden ayrıldığı zaman açık unutulan lambaları kapatarak da ilave enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Bunun yanında kullanıcılar haftalık program yaparak ya da farklı aydınlatma senaryoları oluşturarak diledikleri zaman istedikleri lambayı çalıştırabilmektedir. Tüm bu gelişmeler karşısında, aydınlatma sistemlerinin tekil olarak düşünülmesi doğru olmamakta, diğer sistemlerle entegre, haberleşebilen  dinamik yapılı aydınlatmalara ihtiyaç doğmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, tüm bu teknolojik gelişmeler uygulanırken ortamlarda belli işler için gerekli aydınlatma kalite kriterlerini sağlayan senaryoların oluşturulması en önemli konudur. Günümüzün ve geleceğin araştırma ve uygulama alanı olan ve sürekli gelişim halindeki bu konuyu devamlı güncel tutup, gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor.

ATMK’nın  amaçları arasında yer aldığını bildiğimiz, ilgili uzman ve  araştırmacıların çoğaltılması konusunda    11. Kongrenin getirdiği  veriler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Kurulduğu 1995 yılından bu yana temel aydınlatma disiplinin gereklerini gözardı etmeksizin teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği ortamlar yaratmaya çalışan ATMK, gerçekleştirdiği kongrelerinde bu amacı doğrultusunda programlar düzenlemektedir. Tamamladığımız 11. Ulusal Aydınlatma Kongremizde de bu amacımız doğrultusunda, bu sefer yerli ve yabancı uzman görüşlerine daha fazla yer vererek güncel, teknolojik konular üzerinde odaklanarak katılımcılarımıza olası araştırma ve çalışma alanları için yön gösterici bilgiler verebildiğimizi düşünüyoruz. ATMK, kongreler dışında aydınlatma teknikleri konusunda sektörün bilgi alt yapısını kuvvetlendirmek amacıyla yılda iki kez seminerler düzenlemektedir. Aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getiren ATMK, 2014 yılında başlattığı beş günlük “Aydınlatma Seminerleri”nin altıncısına 11 Kasım 2017 tarihinde başlamıştır.  Geçen süre içinde yaklaşık 120 kişiye eğitim verilen temel konular içerikli bu seminerler, katılımcıların talepleri doğrultusunda devam edecektir. Temel eğitime katılanlara yönelik, farklı aydınlatma konularında daha detaylı bilgilerin verileceği özel konulu eğitim programlarının düzenlenmesi de planlanmaktadır.

Aydınlatma  sektöründe yaptığınız çalışmalarla tek bilimsel otorite durumuna geldiniz. Bu özelliğinizi korumak için ülke boyutunda yaptığınız çalışmalar aynı yoğunlukta sürdürülebilecek mi?

ATMK olarak gerek kendi araştırma çalışmalarımız gerekse uluslararası platformlardaki işbirliklerimiz sonucu elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi ülkemizde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile paylaşma, faydalı ve uygulanabilir hale gelmeleri için girişimlerde bulunma gayreti içindeyiz. Bunun çok iyi bir örneğini ülkemizde LED’li yol aydınlatması uygulamaları konusunda yaşıyoruz. Bu konuda hazırlanmış yönetmelik, şartname, uygulama esasları gibi yayınlar ve proje tasarım-uygulama-ölçme-kontrol aşamalarındaki yöntemler tüm dünyada iyi örnek olarak gösterilebilir niteliktedir. Hala üzerinde çalışılması gereken bu konu ve diğer aydınlatma ile ilgili uygulamalarda tarafsız bilirkişi olma ve danışman olarak teknik destek verme çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yakın gelecekte uluslar arası ve ulusal düzeyde planlanmış  çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Komitemiz 21 yıldan beri Türkiye’yi Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda temsil etmektedir. 1900 yılında 10 üye ülkenin katılımı ile “The Photometric Commission” adı altında kurulan birlik, 1913 yılında “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adını almış ve ülkeler “Ulusal Komiteler” ile temsil edilmeye başlanmıştır. Bugün 36 ulusal komitenin üye olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nda ülkemizi temsilen “Aydınlatma Türk Milli Komitesi” üye olarak yer almaktadır. Bu birlikteki Ulusal Komite’lerin, “diğer üye ülkelerin aydınlatma uzmanları ile aydınlatmanın çeşitli konularında biraraya gelerek görüşmeler yapmak ve uluslararası anlaşmalarla ortaya çıkarılan tavsiye kararları almak” gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Aydınlatma Türk Milli Komitemiz de, varolan olanaklarını kullanarak hem üyelik aidatını ödemeye hem de her yıl gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda ülkemizin temsil edilmesine gayret göstermektedir. Temsilcilerimiz bu uluslararası platformlarda Teknik Komite çalışmalarında aktif görevler üstlenmekte ve yayınlanan “Uluslararası Rapor ve Öneriler”de hazırlama grupları içinde yer almaktadırlar. Bu çalışmalarda elde edilen bilgi ve birikimlerin ulusal bazda ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması ve gerekli düzenleyici yayınların oluşturulması için katkı sağlanması, Komitemizin en önem verdiği çalışmalar arasındadır. Bu yıl Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun Mid-Term (ara dönem) Toplantısı “Smarter Lighting for Better Life” temalı Uluslararası Konferans ve 1,2,3,4,6 nolu Division (bölüm) yıllık toplantıları ve ilgili Teknik Komite toplantıları ile birlikte 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju adasında gerçekleştirildi. CIE Yönetim Kurulu ve 36 üye ülke temsilcilerinin katılımları ile 22 Ekim 2017 Pazar günü gerçekleştirilen Mid-Term toplantısında ülkemizi ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver temsil ettiler. Division 1- Görme ve Renk bölümünün Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Rengin Ünver ve Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümünün temsilcisi Prof. Dr. Sermin Onaygil 26 ve 27 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan bölüm yıllık toplantılarına ve teknik komite toplantılarına da katılarak aktif çalışmalarda bulundular. CIE,  bu yıl Division 4- Ulaşım

için Aydınlatma ve

Sinyalizasyon bölümü ile Division 5- Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamalar bölümlerini birleştirme kararı almış ve bu bölümleri Division 4- Ulaşım ve Dış Uygulamalar bölümü adı altında toplamıştır.

Bu uygulama sonucunda yeniden yapılanan Division 4’ün Yönetim Kurulu da yeniden oluşturulmuştur. Bu oluşumda, şahsım “Dış Uygulamalar”dan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilmiş bulunuyorum.

ATMK önümüzdeki dönemde de Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’deki aktif katılım ve görevlerine devam edip, bu platformlarda elde ettiği bilgi ve deneyimleri ilgili kamu ve özel sektör birimleri ile paylaşmak ve gerekli düzenleyici yayın ve diğer çalışmalara katkı sağlamak isteği ve kararlılığındadır.

Bilindiği gibi, ATMK bu güne kadar biri “BalkanLight” diğeri aydınlatma alanında en önemli organizasyonlardan olan “LuxEuropa” olmak üzere üç uluslararası konferans düzenlemiştir. Komitemiz önümüzdeki dönemde her iki yılda bir Ulusal Aydınlatma Kongreleri ve İzmir’de Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında TMMOB EMO ile birlikte Ulusal Aydınlatma Sempozyumları organizasyonlarına devam ederken, Uluslararası Konferanslar da düzenlemeyi planlamaktadır. Daha önce bir kez yaptığı CIE toplantıları evsahipliğini de tekrarlamak arzusundadır.

Ülkemizdeki aydınlatma sektörü yayıncılığını değerlendirir misiniz?

Mimarlık, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine mühendisliği, fizik, psikoloji, sosyoloji gibi birçok farklı disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren interdisipliner bir konu olan Aydınlatma’da her kesime hitap edebilen yayıncılığın yapılması da oldukça zor ve uzmanlık gerektiren bir konu.

Ülkemizde aydınlatma alanındaki yayınların tamamı uygulama projeleri ve ürün ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. Yayınlar kendi içinde mimari aydınlatma ve teknik aydınlatma olarak bir ölçüde ayrılıyor. Bu oluşum ve yayın sayısının artıyor olması çok olumlu.

Dijital ortamlarda yayınlanan portaller de yayıncılık sektöründe aktif rol almaya başlamıştır. Ancak diğer yandan, yol gösterici, eğitici teknik ve uygulama bilgileri içeren yayın sayılarının ve niteliklerinin gelişimine de büyük ihtiyaç var. Hakem mekanizmasının gereği şekilde işlediği uluslararası saygınlık indeksine sahip yayın ve/veya yayınlarımızın olması da hedeflerimizin arasında olmalı.

Check Also

Ankara Mektubu: Enerji sektöründe önemli olan…

Tuncay Derman İnternet Enerji Platformu’nda geçen ay (Ocak 2018) izlediğim ülkemiz Enerji Sektörü’ne ilişkin bir …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir