İyi parti, daha iyi, çok iyi, en iyi parti… (Yayıncıdan – 337. Sayı)

İyi parti, daha iyi, çok iyi, en iyi parti…

Bir yılı aşkın bir süredir siyaset gündemimizin ön sıralarında yer alan bir tartışma konusu  sonuçlandı, MHP’den ayrılan Meral Akşener ve arkadaşları nihayet partilerini kurdular.

Ekim Ayının 25’inde  düzenlenecek bir basın toplantısına kadar, titizlikle saklanan partinin adı ve logosu da açıklandı. Partinin adı, siyasal arenada yer alacağı konumu da belirleyecekti. Siyasal çevrelerde partinin, milliyetçiliği vurgulayan, merkezci bir organizasyon şeklinde biçimleneceği bekleniyordu. Ama yapılan açıklama siyasal gözlemcileri tuşa getirdi. Çünkü “İyi” Parti adı siyasal çizginin neresinde bulunacağı ile ilgili fikir vermekten uzak, hatta apolitik bir içerikte idi.

Seçmene verilecek mesaj olarak, partinin dünya  görüşü ya da sınıfsal duruşu değil, ketegorik olarak iyi bir parti olduğunu söylemek tercih edilmişti. Bu da seçmenin, diğer seçenekler arasında, daha iyi, çok iyi, en iyi’lerden birini değil de sadece “iyi”sini tercih etmesini istemek gibi alçakgönüllü bir talep olarak somutlanmıştı.

Bu “iyi” partinin programını gözden geçirdik. Tabii ki ilgi alanımız öncelikle enerji   ve elektrik  ile ilgili idi. Programın, ”enerji” arabaşlığı altında “kamusal yarar açısından gerekli olan tüm düzenlemeler  yapılacak, , enerji arz güvenliğinin temini ve dışa bağımlılığımızın en aza indirilmesi  hedeflenecektir deniliyor.”” 

Bu çerçevede,

  •  Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflenecektir,
  •  Çevre ile dost teknolojileri ön planda tutan, merkezde değil, yerinde ve halkın katılımı ile karar almayı öngören, yalnızca makro ve büyük ölçekli projeleri değil, mikro ölçekli projeleri de ön planda tutan düzenlemeler yapılacaktır.
  •   Bireylerin de kurulum yapmasını sağlayacak uygulamaların önünü açan, enerjiyi tüketmekten çok verimli kullanmaktan yana olan elektrik ve doğal gaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, üniversiteler ile iş birliği yapılarak, AR-GE kaynağı tahsis edilmesini öngören düzenlemeler, liyakat sahibi kadrolar tarafından hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilecektir.
  •   Enerjinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve kesintisiz olarak kullanıcıya ulaştırılması hedefimizdir. Enerji kullanımında kaçak kullanım önlenecek, verimlilik artırılacak, tüketiciye ucuz ve kaliteli enerji temin edilecektir.
  •  Su, rüzgar, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en yüksek düzeyde yararlanılacaktır. Çatılarda enerji panelleri ile elektrik üretimi yaygınlaştırılacaktır.
  •   Kömür kaynaklarımızın tespiti çalışmalarına devam edilecek, kömürün elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hususunda uygun teknolojik çözümler sunulması şartı aranacaktır
  •  Kamu Elektrik Üretim Şirketi’nin (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan kritik öneme haiz barajlı/depolamalı su santralleri dışındaki diğer santraller gerekli rekabet koşulları sağlanarak özelleştirilecektir.
  • İyi  Parti Programında uygulamaya ilişkin başkaca düzenlemelerin yapılacağı da yer almaktadır.

Bir önemli eksilik, tüm bu düzenlemelerin  gerektireceği kaynakların nereden sağlanacağı bilgisinin yer almamış olmasıdır.

Check Also

SELMAN BENKER’İ NASIL BİLİRDİNİZ? (YAYINCI’DAN – 338. SAYI)

“ T İ M P A K O” ….. Yukarıdaki yan yana yazılmış harfler Çince …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir