Adaletin bu mu dünya… (Yayıncıdan-335. Sayı)

“Kafalarını koparacağız”…

“Meclisten idam kararı çıksın, önüme imzaya gelsin hemen gereğini yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın…

“Olağanüstü halden niçin rahatsız oluyorsunuz, vatandaşlarım işinde gücünde, hiç kimsenin şikayeti yok ki…

“Bakın grev taleplerini reddediyoruz. Bugüne kadar bir tek greve izin vermedik. İçiniz rahat olsun, bundan sonra da vermeyeceğiz.” ( TÜSİAD’daki konuşmasından, mealen) …

Bu sözler, bir devlet en büyüğünün, yaklaşık birkaç günlük zaman dilimine sığdırabildiği vecizelerdir.

Üzerlerinden şöyle çabucak bir geçelim…

“Kafa koparmak”, argo bir deyim. Rakibi yenmek, saf dışı bırakmak anlamında kullanılıyor. Hiçbir espri barındırmıyor.  Tiksindirici, itici bir ifade biçimi …

İdam kararlarının uygulanmasından yana olabilirsiniz ya da karşı olabilirsiz. Bu düşüncenize bir yerden sonra saygı duyulabilir. Ama siz her vesile ile kalabalıkların önünde   “idam tacirliği” yaparsanız… Üstelik, hukukun en temel ilkelerinden biri olan, ceza kanunlarının geriye işlemeyeceği ilkesini yok sayarsanız… Ciddiye alınmamayı çoktan göze almışsınız demektir.

“Olağanüstü Hal Yasası, anti-demokratik filandı, ama yürürlüğe girdiğinde  ciddi bazı hükümler taşıyordu.  Örneğin, olağan üstü hal gerekçesi dışında  nedenlerle yasaklama   yapılamaz  deniliyordu. Oysa onca örnek ortadadır. Olağanüstü hal yasasının gerekçesi ile ilgisi olmayan uygulamaların mağduru   insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir.

Hukuk ile ilgili küçük bir vatandaş gözlemini aktardık.

Buradan  “adaletin “ her yurttaşın ihtiyacı olduğu sonucuna varmak  hiç  de zor değildir. Tam da bu nedenlerle mühendisler” Adalet “ yürüyüşüne aktif olarak katılmışlardır.

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, halkımıza reva görülen   “ adalet”  düzeyi  bu kadarla sınırlı kaldıkça on binlerce mühendis adalet talebinin yükseltilmesine her koşulda omuz verecektir.

Check Also

SELMAN BENKER’İ NASIL BİLİRDİNİZ? (YAYINCI’DAN – 338. SAYI)

“ T İ M P A K O” ….. Yukarıdaki yan yana yazılmış harfler Çince …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir